Реакція срібного дзеркала

Альдегідами називають органічні сполуки, молекули яких містять функціональну групу атомів >СOH, зв’язану з вуглеводневим радикалом.

Альдегіди ― один з найбільш реакційноздатних класів органічних сполук. Якісною реакцією на альдегіди є реакція срібного дзеркала – окислення їх аміачним розчином оксиду срібла при нагріванні: Металічне срібло, яке виділяється, вкриває стінки посудини тонким блискучим шаром.

У пробірці змішують 10 %-го розчин аргентум(І) нітрату та 10%-ого розчин їдкого натру. До суміші по краплях приливають 25 %-ий розчин амоніаку до повного розчинення осаду. Додають кілька крапель альдегіду (наприклад, оцтового). При нагріванні на водяній бані швидко виділяється срібло на стінках пробірки.

Хімізм реакції:

СН3-CHO + 2[Ag(NH3)2]OH → СН3-COONH4 + 2Ag↓ + 3NH3 + H2O