Дія бромної води і калій перманганату на бензен

Ароматичними вуглеводнями називаються сполуки, молекули яких містять стійкі циклічні структури - бензенові ядра. Бензен є найпростішим ароматичним вуглеводнем. Його склад відповідає формулі С6Н6.

Хімічні властивості бензену зумовлені наявністю π-електронної системи, що стабілізує ядро. Через це бензен стійкий проти дії окисників, він не знебарвлює розчин калій перманганату та бромної води. Цим бензен нагадує насичені вуглеводні. За звичайних умов сильні окисники не діють на бензен.

У дві пробірки налити по 5 крапель бензену і додати: в першу 1 см3 бромної води, а в другу – стільки ж розчину КМnО4 + 2 краплі 2н розчину Н2SО4. Вміст пробірок енергійно струсити. При цьому спостерігати відсутність змін.