Єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ)

Постановою Кабінету Міністрів України від 19.05.2021 № 497 затверджено Перелік спеціальностей, за якими атестація здобувачів ступеня фахової передвищої освіти здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ). Зокрема, зазначеним Переліком визначено проведення ЄДКІ для здобувачів фахової передвищої освіти зі спеціальностей «Медсестринство», «Фармація, промислова фармація» та «Стоматологія».

ЄДКІ – це стандартизована форма здійснення контролю досягнення здобувачем освіти результатів навчання, визначених стандартом фахової передвищої або вищої освіти, та оцінювання таких результатів навчання.

До уваги випускників!

Затверджено критерії успішного складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту і величини критерію «склав» для ліцензійних інтегрованих іспитів.

Згідно Наказу МОЗ України від 02.11.2023 № 1898 критерій «склав» ЄДКІ для здобувачів ступеня фахової передвищої освіти за спеціальностями «Медсестринство», «Фармація, промислова фармація», «Стоматологія» становить 42,0%.

Графік проведення ЄДКІ для здобувачів ступеня фахової передвищої освіти за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» у 2024 році. Вся офіційна інформація. На нашому сайті розміщені зразки тестових завдань, буклети 2023 року, інформація щодо іспиту. Для підготовки буде корисно (за відгуками попередніх випускників) використати «Освітній модуль для підготовки здобувачів до складання іспитів КРОК».

Також, щоб перевірити себе використайте наші тестувальні програми, складені по буклетах 2023 року. Тут у розділі «Фаховий медичний коледж» можна тестуватися:

Пройти тестування

Мета ЄДКІ:оцінити рівень засвоєння професійно-орієнтованих дисциплін та набуття професійно-орієнтованих компетентностей.

Зміст ЄДКІ для ОПП «Фармація»

Система лікарського забезпечення населення. Ліцензування фармацевтичної діяльності. Державна система забезпечення якості лікарських засобів - 5%

Організація роботи аптеки з товарними запасами - 5%

Організація відпуску лікарських засобів - 12%

Організація виготовлення (виробництва) лікарських засобів в умовах аптеки - 15%

Організація грошового обігу та обліку руху грошових коштів в аптечних закладах. Порядок проведення інвентаризації товарноматеріальних цінностей, грошових коштів в аптечних закладах - 6%

Фармакологія - 30%

Фармацевтичний аналіз лікарських засобів - 12%

Морфологічний аналіз та використання лікарської рослинної сировини - 15%

Детальна структура змісту ЄДКІ для ОПП «Фармація» з переліком тем, що входять до іспиту тут

Правила заповнення бланку відповідей