ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

Ожоган З.Р., Петришин С.В., Бульбук О.І., Мізюк Л.В., Ананевич І.М., Рипан В.І., Глов’як В.Г

Переддипломна практика зі спеціальності 221 Стоматологія ОПП «Стоматологія ортопедична» (Щоденник/звіт) / З.Р. Ожоган, С.В. Петришин, О.І. Бульбук, І.М. Ананевич, В.І. Рипан, В.Г. Глов’як // Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів зуботехнічного відділення.- Івано-Франківськ Видавництво ІФНМУ, 2023.- 31 с.

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів зуботехнічного відділення розроблено за освітньо-професійною програмою «Стоматологія ортопедична» зі спеціальності 221 «Стоматологія» та відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у Івано-Франківському національному медичному університеті, Положення про організацію освітнього процесу у фаховому медичному коледжі Івано-Франківського національного медичного університету, Положення про організацію та порядок проведення практики здобувачів освіти у фаховому медичному коледжі Івано-Франківського національного медичного університет.

У посібнику висвітлені питання переддипломної практики здобувачів фахової передвищої освіти за освітньо-професійною програмою «Стоматологія ортопедична» зі спеціальності 221 Стоматологія у фаховому медичному коледжі Івано-Франківського національного медичного університету.

Навчально-методичний посібник для студентів зуботехнічного відділення.