Перевірка воскової композиції ЧЗПП

Відео «Перевірка воскової композиції ЧЗПП» створено кафедрою стоматології ПО ІФНМУ.

Перевірка воскової моделі часткового знімного пластинкового протеза в порожнині рота

Перевірку починають з огляду воскових моделей часткового знімного протеза спочатку в артикуляторі (оклюдаторі). Звертають увагу перш за все на розташування кламерів, їх відношення до оклюзійної поверхні і ясенного краю, прилягання плеча до опорного зуба, точність повторення ним кривизни губної або язичної поверхні, довжину плеча (кінчик повинен досягати міжзубного контактного пункту). При укороченні плеча фіксуючі властивості кламера різко падають. Опорні елементи (оклюзійні накладки) також повинні прилягати до поверхні зуба. Зсув їх в ту або іншу сторону свідчитиме про неточне встановлення кламера у восковому базисі.

Якість постановки штучних зубів також спочатку перевіряється в артикуляторі. Необхідно звернути увагу на розташування зубів по відношенню до гребеня альвеолярних відростків (частин), форму і розміри штучних зубних дуг в фронтальному і бічних відділах щелеп. Особливу увагу слід приділити оклюзійним взаєминам. Наявність щільного і множинного контакту свідчитиме про точність постановки штучних зубів.

Огляд воскових моделей майбутніх протезів закінчується оцінкою якості моделювання воскового базису. При цьому лікар звертає увагу на точність відтворення контурів ясенного краю, ретельність моделювання решти ділянок базису.

Після такої попередньої оцінки воскових моделей в артикуляторі лікар переходить до оцінки їх в порожнині рота. Для цього воскова репродукція обережно знімається з гіпсової моделі, протирається тампоном, змоченим спиртом, ополіскується в холодній воді і обережно накладається в порожнині рота на щелепу. У порожнині рота, дотримуючи вказану вище послідовність, перевіряють точність виготовлення воскової моделі знімного протеза. Крім того, на додаток до цього необхідно перевірити відповідність штучних зубів природним перш за все відносно кольору, форми і розміру. При цьому слід з'ясувати відношення пацієнта до вибору штучних зубів, зробленого лікарем. При виявленні яких-небудь помилок при створенні воскової моделі відповідні поправки вносяться до конструкції протеза і переходять до підготовки воскових моделей для заміни їх на пластмасу.

Джерело: Часткові знімні пластинкові протези (технології виготовлення та ускладнення при їх виготовленні ): монографія / Локота Є.Ю., Бульбук О.І., Локота Ю.Є., Бульбук О.В., Костенко О.Є., Грицак М.Є. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2021. – 112 с. ISBN 978-617-7825-57-8