Ливарне пресування акрилових пластмас.

Керівник гуртка зуботехнічного відділення Степан Боднарчук разом із студентами створив навчальне відео на тему

«ГІПСУВАННЯ МОДЕЛЕЙ, ЛИВАРНЕ ПАКУВАННЯ ПЛАСТМАСИ, ПОЛІМЕРИЗАЦІЯ ЧЗПП»

Методи формування порошкових пластмас в тістоподібному стані в промисловості розділяють на два види: компресійне і ливарне пресування. Компресійне пресування (КП) - коли формований матеріал поміщають у форму і стискають контрштампом. Ливарне пресування (ЛП) - коли формований матеріал вводять в заздалегідь закриту форму через ливниковий канал.

Компресійне пресування має істотні технологічні недоліки, які особливо негативно виявляються в процесі заміни воску на пластмасу.

Робота з пластмасою вимагає акуратності, чистоти рук і робочого місця. Формування пластмаси проводять в охолодженній кювети. Для кращого з'єднання базисної пластмаси зі штучними зубами і металевими частинами протеза останні ретельно очищають і знежирюють мономером.

Пластмасове тісто готують у фарфоровій чи скляній посудині, помістивши туди визначену кількість мономеру і додаючи до нього до насичення полімер. Співвідношення порошку і рідини 2:1 за об'ємом або 3:1 — за масою. Слід зазначити, що також важливо дотримуватися співвідношення рекомендованого виробником пластмаси. Змішавши порошок і рідину скляним чи кістяним шпателем, накривають посудину кришкою для запобігання випаровуванню мономеру і витримують пластмасу до повного її дозрівання. Ознакою готовності пластмаси до формування є поява довгих ниток, що тягнуться, і відставання її від стінок посудини та рук. Беруть необхідну кількість пластмасового тіста і, надавши йому відповідної форми (для верхньої частини — паляниці, для нижньої частини — валика), вміщують у ту чи іншу половину кювети, покривають зволоженим целофаном і, з'єднавши половини кювет, пресують до виходу надлишків пластмаси. Роз'єднавши частини кювети, видаляють надлишки чи додають пластмасу туди, де її недостає. Завершальне пресування проводять без целофану. Потім закріплюють кювету в металевій рамці бюгелі (рис. 1) і занурюють у воду для наступної полімеризації пластмаси.

У разі комбінованого способу гіпсування формування пластмаси проводять одночасно в обидві половини кювети, підкладаючи її під відростки кламерів і пришліфовані зуби.

Такий метод називають компресійним пресуванням. До його принципових недоліків слід віднести те, що в процесі формування надлишки полімер-мономерної композиції видавлюються по лінії роз'єму половинок кювети, тобто створюються передумови до збільшення товщини базису протеза (утворюється «грат») (рис. 2).

Ступінь цього збільшення рівний товщині шару пластмаси між половинками гіпсової прес-форми. Крім того, на цю ж величину відбувається вертикальне переміщення штучних зубів відносно протетичної площини.

Рис. 1. Бюгель

Рис. 2. Компресійне пресування

а - в промисловості;

б - в зуботехнічному процесі.

в – виникнення грату (1).

Більш ніж 70% пластмас переробляються в різні вироби методом ливарного пресування. Цей технологічний процес можна охарактеризувати трьома словами: точність, економічність, технологічність. У технології ЛП надається значення трьом чинникам - побудові системи ливників, створенню прес-форм і текучості пластмаси. На відміну від всіх технологічних процесів, використовуваних в промисловості, в ортопедичній стоматології канали ливників і прес-форми створюють з гіпсу. Ця особливість є важливою і вона в принципі змінює багато технологічних положень.

Послідовність маніпуляцій по створенню роз'ємної гіпсової прес-форми і застосуванню її для заміни воскового базису на пластмасовий має ряд принципових відмінностей у разі застосування нероз'ємної гіпсової прес-форми:

Крім того, слід зазначити, що створення системи ливників, як правило, використовується тільки для ливарного пресування базисної пластмаси. Перемішування компонентів останньої проводять в змішувачі, куди вставляється капсула з гелем полімеру і мономеру. Пакування прес-форми проводять при більш рідкотекучому стані маси під тиском, створюваним спеціальним поршнем (принцип «шприца»). Поршень інжектора під час полімеризації знаходиться під стискаючою дією пружини, тому з нього в порожнину гіпсової прес-форми через ливник поступає додаткова кількість полімерного матеріалу, що компенсує усадку полімеризації. Після пакування і формування базисного матеріалу проводять його полімеризацію.

Рис. 3. Метод ливарного пресування пластмаси (система SR Ivocap).

Система SR Ivocap, що розроблену фірмою «Івоклар» (Німеччина) (рис. 3). У спеціальну одномісну кювету одночасно з моделлю загіпсовується приймальна камера для ампул з пластмасою. У підставці складної будови кювета стискається з силою до 3 т. Ампула із спеціальною пластмасою після змішування порошку і мономеру за допомогою поступає в приймальну камеру. Над нею встановлюється пресуючий пристрій, в якому рухається поршень під тиском стислого повітря. Пластмаса по каналу ливника вводиться в закриту кювету і витримується під тиском протягом всього періоду полімеризації.

Джерело: Часткові знімні пластинкові протези (технології виготовлення та ускладнення при їх виготовленні ): монографія / Локота Є.Ю., Бульбук О.І., Локота Ю.Є., Бульбук О.В., Костенко О.Є., Грицак М.Є. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2021. – 112 с. ISBN 978-617-7825-57-8