Базові реанімаційні заходи «BASIC LIFE SUPPORT» («BLS», базова підтримка життєдіяльності).

Показання:Клінічна смерть

Протипоказаня:Не має.

Є необхідність відтермінування на час забезпечення безпеки для реаніматора та реанімуємого

Розрізняють алгоритм базових реанімаційних заходів (BLS) для неспеціалістів і рятувальників.

Алгоритм розширених реанімаційних заходів (ALS) для медичних працівників, який включає в себе і BLS . Після 8 років для дітей діють дорослі протоколи. Наявні дитячі протоколи PBLS та PALS для пацієнтів віком від 1 до 8 років. Окремо рекомендується протокол реанімації новонароджених (NLS).

Етапи Послідовність дій Обгрунтування
Підготовчий етап Застосувати засоби індивідуального захисту. Перевірка безпечності місця проведення. Забезпечується виконання правил безпеки( в т.ч. протиепідемічної)
Основний етап ПЕРШИЙ ЕТАП ДОПОМОГИ (FIRST AID) 1. Застосовуйте ТІЛЬКИ стабільне бокове положення у потерпілих, які НЕ відповідають критеріям, згідно яких можна розпочинати штучне дихання та закритий масаж серця (СЛР). 2. Застосовуйте шкалу розпізнавання інсульту згідно протоколу надання допомоги з метою ранньої діагностики інсульту. 3. При підозрі на тепловоий удар з фізичним навантаженням та без фізичного навантаження негайно перемістіть потерпілого у прохолодне приміщення, розпочніть пасивне охолодження та використовуйте інші доступні методи охолодження. 4. У випадку сильної кровотечі, що загрожує життю необхідно здійснити прямий тиск на рану та розглянути використання гемостатичної пов’язки або джгута. 5. При термічних опіках припиніть контакт з джерелом і негайно розпочніть охолодження місця ураження прохолодною водою протягом не менше 20 хв. Накладіть стерильну пов’язку. Рекомендації Європейської Ради Реанімації 2020-2021. Американська кардіологічна асоціація (AHA) -тимчасові рекомендації по СЛР та невідкладній серцево-судинній допомозі для пацієнтів з встановленою або підозрюваною коронавірусною інфекцією (COVID-19)
ПОЧАТКОВА ПІДТРИМКА ЖИТТЯ (BASIC LIFE SUPPORT) 1. Діагностувати зупинку серця та розпочати СЛР 2. Повідомити служби екстреної медичної допомоги 3. Розпочати компресії грудної клітки (100 -120 натискань за 1 хв, глибина 5-6 см) 4. Розпочати штучне дихання (виконати 2 вдихи). Дотримуватись співвідношення компресій та вдихів 30:2(у дітей до 8 років 15:2(крім новонароджених). 5. За наявності, негайно увімкнути зовнішній автоматичний дефібрилятор та виконувати інструкції (голосові підказки) ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ ( послідовність дій ) • Безпека (переконатися у відсутності небезпеки для вас, потерпілого та присутніх) • Відповідь (перевірити реакцію на вербальні подразники) • Дихальні шляхи (якщо відповідь відсутня, повернути потерпілого на спину та, поклавши одну руку на чоло, а іншу на підборіддя легко та ніжно розігнути голову потерпілого назад, привідкривши рот) * Згідно оновлених гайдлайнів, алгоритм C-A-B не змінився. Під час пандемії COVID-19 можливо не використовувати.
• Оцінка дихання (дивитися, слухати, відчувати – не довше 10 сек ; ледь помітне дихання, а також нечасті, повільні та шумні вдихи не вважаються нормальним диханням) • Відсутність дихання або аномальне дихання ( якщо дихання відсутнє або ж аномальне – повідомити служби екстреної медичної допомоги та залишатися біля потерпілого) • Автоматичний зовнішній дефібрилятор (відправити іншу людину за дефібрилятором, за відсутності - розпочинати СЛР) • Розпочати СЛР (компресії та вдихи) 1.Як розпізнати зупинку серця • Почніть СЛР у будь-якої людини, що не подає ознак життя, з відсутнім або порушенням (порушеним) дихання (диханням). • Повільне, утруднене дихання (агональне дихання) слід вважати ознакою зупинки серця. Зосереджуючись на розпізнаванні агонального дихання, як для рядових рятувальників, так і для фахівців, що виконують СЛР, важливо підкреслити, що ризик затримки СЛР для постраждалого з зупинкою серця значно перевищує будь-який ризик проведення СЛР особі, яка не перебуває в стані зупинки серця. (Неправильне тлумачення агонального дихання, як ознаки життя, може змусити випадкових свідків помилково помістити (перемістити) постраждалих від(із) зупинкою серця у рятівне положення замість того, щоб розпочати СЛР. • На початковому етапі після зупинки серця протягом короткого відрізку часу можу (можете) спостерігатися судомні рухи. Оцініть стан особи після припинення нападу: якщо вона не реагує та у неї відсутнє або ненормальне дихання, починайте(розпочніть) СЛР. Короткотривалі рухи, подібні до судом, серед пацієнтів (постраждалих) із зупинкою серця створюють ще один важливий бар'єр для його розпізнавання. Судоми є поширеними невідкладними медичними ситуаціями, які за різними даними становлять близько 3-4% усіх викликів невідкладної медичної допомоги. Тільки 0,6–2,1% цих дзвінків - це також зупинка серця.. Агональне дихання - це ненормальний характер дихання, який спостерігається приблизно у 50% постраждалих із зупинкою серця. Воно вказує на функціонування мозку і пов'язане з поліпшенням результатів. Агональне дихання, зазвичай, неправильно трактується, як ознака (наявності дихання та життя загалом) життя, будучи(що є частою причиною затримки початку) перешкодою для початку реанімації нефахівцями та диспетчерами служби екстреної медичної допомоги. До загальних ознак, якими нефахівці описують агональне дихання, належать: задишка, слабке або рідке(різко сповільнене) дихання, стогін, зітхання, булькання, шум, охання, сопіння, важке або утруднене дихання. Агональне дихання залишається найбільшим бар'єром для розпізнавання ПЛЗС. Раннє розпізнавання агонального дихання є необхідною умовою ранньої СЛР та дефібриляції, а нездатність диспетчерів розпізнати зупинку серця під час екстрених дзвінків пов'язана(призводить до зниження) зі зниженням відсотка осіб, що вижили.
Практичне, оперативне визначення зупинки серця - це випадок, коли людина не реагує на відсутність або порушення дихання. Попередні керівні принципи включали відсутність пальпованого пульсу, як важливого критерію для визначення зупинки серця. Але надійне виявлення центральних імпульсів( пульсу на центральних артеріях) у стресових надзвичайних ситуаціях виявилося складним як для професіоналів, так і для нефахівців. Невідповідність і ненормальне дихання очевидно збігаються з іншими потенційно небезпечними для життя надзвичайними ситуаціями, але мають дуже високу чутливість, як діагностичні критерії зупинки серця. Подібно до агонального дихання, судоми ускладнюють розпізнавання зупинки серця як для неспеціалістів, так і для фахівців (середній час до ідентифікації зупинки серця диспетчером; 130 с проти 62 с;). Розпізнавання зупинки серця після судом, коли постраждалий залишається без ознак життя з аномальним диханням, важливе для запобігання затримки початку СЛР. Ризик затримки СЛР для постраждалого із зупинкою серця набагато перевищує будь-який ризик проведення СЛР особі, яка не перебуває в стані, коли наявна зупинка серця.
2.Як попередити (повідомити) служби порятунку • Негайно сповістіть службу екстреної медичної допомоги (ЕМД)(EMS), якщо людина знаходиться у непритомному стані з відсутнім або ненормальним диханням. • Перехожий(Випадковий свідок даної події) із мобільним телефоном повинен набрати номер EMS, активувати динамік або іншу функцію гучного зв'язку на мобільному телефоні і негайно розпочати СЛР (використовуючи телефонні вказівки диспетчера)за допомогою диспетчера. Використання цих критеріїв буде помірною переоцінкою стану постраждалого стосовно зупинки серця, проте вважається, що ризик початку СЛР у пацієнта без ознак життя з відсутнім або аномальним диханням переважає ризик смерті, пов'язаної із затримкою СЛР для постраждалих із зупинкою серця.
• Якщо ви рятувальник і вам потрібно залишити постраждалого, щоб попередити EMS(ЕМД), спочатку повідомте (ЕМД)EMS, а потім приступайте до СЛР. Незважаючи на широку доступність мобільних телефонів, трапляються ситуації, коли одному рятувальнику може знадобитися залишити постраждалого, щоб сповістити службу порятунку. Вибір або розпочати СЛР, або спочатку сповістити ЕПМД залежатиме від точних обставин, але розумно було б визначити пріоритет якомога швидшого повідомлення ЕПМД перед тим, як повернутися до постраждалого для розпочатку СЛР. 3.Якісний непрямий масаж серця • Якомога швидше починайте(розпочніть) виконувати непрямий масаж серця. • Виконуйте натискання"в центрі грудної клітини''. • Натискайте на глибину не менше 5, але не більше 6 см. • Натискайте на грудну клітку зі швидкістю 100–120 натисків/ хв -1 з якомога меншою кількістю переривань. • Дайте грудній клітці повністю випрямитися після кожного стиснення; не спирайтеся на груди (грудну клітку). • Коли це можливо, виконуйте натискання на грудну клітку на твердій поверхні. Положення рук під час натискання У більшості дорослих та дітей максимальна площа поперечного перерізу шлуночків лежить внизу нижньої третини грудного / ксифістернального з’єднання, тоді як висхідна аорта та вихідний тракт лівого шлуночка лежать в центрі грудної клітки Практичне питання про те, «чи дзвонити першим(спочатку)» чи «спочатку СЛР», обговорювалось, і це особливо актуально, коли в умовах надзвичайної ситуації немає негайного доступу до телефону. Оскільки мобільні телефони стали домінуючою формою телекомунікацій, виклик екстрених служб не обов'язково означає затримку СЛР. Оцінивши та обговоривши результати нещодавнього систематичного огляду, ILCOR розробив рекомендацію, що у разі, якщо поряд з постраждалим знаходиться тільки одна людина, за допомогою мобільного телефону набирається номер ЕПМД, активується динамік або інша опція гучного зв'язку на мобільному телефоні та негайно розпочинається СЛР. ILCOR дав суперечливу настійну рекомендацію наголосити на важливості якомога раніше розпочати СЛР випадковим свідком.
Відповідно до рекомендацій щодо лікування ILCOR, ЄРР рекомендує навчати, що непрямий масаж серця слід виконувати «в центрі грудної клітки», демонструючи при цьому положення рук у нижній половині грудини. Глибина натискання, частота і віддача грудної клітки(стінки) Відповідно до Рекомендацій щодо проведення реанімації ILCOR, ЄРР рекомендує ступінь компресії грудної клітки від 100 до 120 хв -1 та глибину компресії 5-6 см, уникаючи нахиляння(спирання) на грудну клітку між натисканнями. Тверда поверхня Відповідно до Рекомендацій щодо реанімації ILCOR, ЄРР пропонує, коли це можливо, виконувати непрямий масаж серця на твердій поверхні. У стаціонарних умовах НЕ рекомендується переміщувати пересувати пацієнта з ліжка на підлогу. ЄРР не рекомендує використовувати щит. Непрямий масаж серця є ключовим компонентом ефективної СЛР, як широко доступного засобу для забезпечення перфузії органів під час зупинки серця. Ефективність непрямого масажу серця залежить від правильного положення рук та глибини натискання стискання на грудну клітку, швидкості та ступеня її віддачі. Будь-які паузи під час натискань на грудну клітку означають паузи у перфузії органів, і, отже, їх потрібно звести до мінімуму, затримавши ішемію внутрішніх органів ішемічну травму.
4.Штучне дихання Співвідношення натискань та вдихів (CV) Рекомендація ILCOR щодо реанімації, яка передбачає співвідношення серцевих скорочень 30: 2 порівняно з будь-яким іншим співвідношенням серцевих скорочень у пацієнтів із зупинкою серця , залишається чинною та формує основу для керівних принципів ЄРР щодо чергування 30 натискань та 2 вдихів. СЛР з виключно непрямим масажем серця Роль вентиляції та оксигенації на початковій стадії реанімації після зупинки серця залишається предметом дискусій. Виходячи з цього огляду, ILCOR пропонує, щоб сторонні люди, навчені, здатні та готові виконувати штучне дихання та непрямий масаж серця, робили це для всіх дорослих пацієнтів із зупинкою серця. ILCOR рекомендує особам, що надають ЕПМД, проводити СЛР із 30 натисканнями на та 2 вдихами (співвідношення 30: 2) або безперервними натисканнями на грудну клітку з штучним диханням з позитивним тиском, без призупинення(припинення) непрямого масажу серця, поки не буде встановлена ендотрахеальна трубка або надглотковий(надгортанний) пристрій Існують значні відмінності в анатомії між окремими особами та залежать від віку, індексу маси тіла, вроджених хвороб серця, вагітності, і , таким чином , одна конкретна стратегія розміщення рук може не забезпечити оптимальну компресію для цілого ряду осіб. Ці висновки змусили ILCOR зберегти свої поточні рекомендації та продовжувати пропонувати виконувати непрямий масаж серця у нижній половині грудини у дорослих під час зупинки серця Рекомендація натискати на глибину 5-6 см є компромісом між спостереженнями за поганими результатами під час неглибоких натискань та збільшенням частоти пошкоджень у разі натискань з більшою глибиною.
5.АЗД Як знайти АЗД • Місце розташування АЗД повинне бути вказано чіткою та інформативною вивіскою. Коли і як використовувати АЗД • Як тільки АЗД надійде(буде доступний), або якщо такий вже є на місці,( де наявний постраждалий з зупинкою серця) зупинки серця, увімкніть його. • Прикріпіть електродні прокладки(наліпки) до оголеної грудної клітки постраждалого відповідно до положення, вказаного на АЗД або на прокладках(наліпках). • Якщо на місці події знаходиться більше одного рятувальника, продовжуйте СЛР, поки іншим рятувальником прикріплюються прокладки(наліпки). • Дотримуйтесь голосових (та/або візуальних) підказок АЗД. • Переконайтеся, що ніхто не торкається до постраждалого в той час, коли АЗД аналізує серцевий ритм. С твердою основою.
• Якщо пристрій показує подачу (сигналізує про необхідність подачі)розряду, переконайтеся, що ніхто не торкається постраждалого та натисніть кнопку подачі розряду, як буде запропоновано. Після голосового підтвердження приладом відправки розряду негайно повторіть(розпочніть) СЛР із 30 натисканнями на грудну клітку. та штучною вентиляцією легень. • Якщо пристрій не показує подачу розряду, негайно повторіть(розпочніть) СЛР із 30 натисканнями на грудну клітку. та штучною вентиляцією легень. • У будь-якому випадку продовжуйте СЛР, як це запропоновано АЗД. Перед тим, як АЗД запропонує подальшу паузу в проведенні СЛР для аналізу ритму, СЛР триватиме 2 хвилини. Буде період СЛР (зазвичай 2 хвилини). Відповідно до рекомендацій ILCOR щодо реанімації, ЄРР рекомендує чергувати 30 натискань та 2 вдихи під час проведення СЛР як для рятувальником-непрофісіоналом, так і професіоналом-виключення-пандемія Ковід-19
Натискання на грудну клітку перед дефібриляцією • Продовжуйте СЛР, доки АЗД (або інший дефібрилятор) не прибуде на місце події та не буде ввімкнений та прикріплений (приєднаний) до постраждалого. • Як тільки дефібрилятор буде готовий, не відкладайте дефібриляцію та негайно її проведіть для проведення додаткової СЛР. Відповідно до Рекомендацій ILCOR щодо реанімації, ЄРР рекомендує продовжувати СЛР до тих пір, поки АЗД не буде на місці, не буде ввімкнено та прикріплено(приєднано) до постраждалого, але дефібриляція повинна проводитися без затримки для додаткової СЛР. Безпека АЗД • Багато досліджень дефібриляції у громадських місцях показали, що АЗД можуть безпечно використовуватись сторонніми особами та особами, які першими реагують на нещасний випадок. Незважаючи на те, що пошкодження(ураження) осіб, які виконують СЛР, від удару струмом під час використання дефібрилятора дефібрилятором трапляються вкрай рідко, не продовжуйте (виконуйте) натискання на грудну клітку під час подачі розряду. Безпека • Переконайтесь, що ви, постраждалий та будь-хто з сторонніх спостерігачів знаходяться у безпеці. • Непрофесіонали повинні розпочати СЛР як для передбачуваної (при підозрі )зупинки серця, не побоюючись завдати шкоди постраждалому, у якого зупинка серця, можливо, відсутня. • Непрофесіонали можуть безпечно виконувати непрямий масаж серця та використовувати АЗД, оскільки ризик зараження(ураження) під час натискання на грудну клітку та шкода від випадкового удару струмом під час використання АЗД дуже низькі. • Розроблено окремі керівні принципи щодо реанімації постраждалих із підозрою або підтвердженим гострим респіраторним синдромом коронавірусу 2 (SARS-CoV-2). See www.erc.edu/covid. Розміщення електродів ILCOR продовжує рекомендувати накладати плоскі електроди на відкриту грудну клітку в передньо-латеральному положенні. Прийнятним альтернативним положенням є передньо-заднє. У осіб з великим розміром грудної клітки доцільно розміщувати лівий електрод збоку або під лівою частиною грудей, уникаючи тканин молочної залози. Відповідно до Рекомендацій ILCOR щодо реанімації та з метою уникнення плутанини особі, яка використовує АЗД, робоча група ЄРР БРЗ рекомендує прикріпити електроди до оголеної грудної (стінки)клітки постраждалого з використанням передньо-бічного положення, як показано на АЗД. Повністю автоматичні АЗД (Зараз випускають тільки полу -автоматичні) • Повністю автоматичні АЗД призначені для подачі розряду без будь-яких подальших дій з боку рятувальника. Однак безпека повністю автоматичних АЗД під час їх використання не була належним чином вивчена. АЗД (автоматизований зовнішній дефібрилятор або, рідше його називають, автоматичний зовнішній дефібрилятор) - це портативний пристрій на батарейках з клейкими (наліпками)прокладками, які прикріплені(прикріплюються) до грудної клітки(стінки) пацієнта для виявлення та оцінки серцевого ритму після підозри на(щодо)зупинки серця. Іноді може знадобитися поголити грудну клітку(стінку), якщо вона дуже волохата(волосиста) та/або електроди не будуть міцно прилипати. Якщо ритмом є фібриляція шлуночків (або безімпульсна шлуночкова тахікардія), оператору(рятівнику) подається звуковий або звуковий та візуальний запит(сигнал) про подання заряду(необхідність розряду) постійного струму. За інших серцевих ритмів (включаючи асистолію та нормальний ритм) розряд не рекомендується. Подальші підказки повідомляють оператору(рятівнику), коли розпочинати та зупиняти СЛР. АЗД дуже точно інтерпретують серцевий ритм і є безпечними та ефективними, якщо ними користуються навіть непрофесіонали. Ймовірність виживання після ПЛЗС може бути помітно збільшена, якщо постраждалому негайно проводять СЛР та застосовують дефібрилятор. АЗД дозволяють неспеціалістам(непрофесіоналам) робити спроби дефібриляції після зупинки серця за багато хвилин до прибуття професійної допомоги. Кожна хвилина затримки початку проведення СЛР зменшує ймовірність успішної реанімації приблизно на 3-5%. Консенсус ILCOR щодо даних наукових досліджень та рекомендацій з реанімації (2020 р.) дав настійну рекомендацію стосовно підтримки впровадження програм дефібриляції у громадських місцях для пацієнтів з ПЛЗС. У науковій заяві ILCOR про загально доступну дефібриляцію розглядаються ключові заходи (раннє виявлення, оптимізація доступності, ознаки, нові методи реанімації, обізнаність громадськості, реєстрація пристроїв, мобільні застосунки для пошуку АЗД та загального доступу до дефібриляція тощо), яку слід розглядати як частину всіх програм дефібриляції загального доступу. Слід враховувати швидке видалення надмірного волосся на грудях перед накладанням електродів, проте акцент повинен робитися на мінімізації затримки подачі розряду. Існує недостатньо доказів для рекомендації конкретного розміру електрода для оптимальної зовнішньої дефібриляції у дорослих. Однак доцільно використовувати електрод розміром більше 8 см.(у діаметрі?)
Алгоритм виконання