Відсмоктування слизу з верхніх дихальних шляхів

Навчальниий блок створений викладачами кафедри пропедевтики педіатрії ІФНМУ.