Визначення добової та разової кількості їжі для дітей першого року життя

Навчальниий блок створений викладачами кафедри пропедевтики педіатрії ІФНМУ.