Користування грілками і міхуром з льодом

Навчальниий блок створений викладачами кафедри пропедевтики педіатрії ІФНМУ.