Проведення антропометрії

Навчальниий блок створений викладачами кафедри пропедевтики педіатрії ІФНМУ.