Проведення серцево легеневої реанімації

Навчальниий блок створений викладачами кафедри пропедевтики педіатрії ІФНМУ.